Warning :
เวลา 23.34 น. 14 ก.ย. 57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 44 กม. บริเวณทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจาก อ.เมือง จ.สตูล 622 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 20.06 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.2 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณ หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ไม่มีผลกระทบต่อในประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 16.25 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ไม่มีผลกระทบต่อในประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09.46 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.2  ความลึก 68 กิโลเมตร บริเวณ Southern Molucca Sea ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 16.28 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.2 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณชายแดนพม่า-อินเดีย ห่างจากอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 622 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป หมายเลขโทรศัพท์ 192 หรือ www.ndwc.go.th ในวันที่ 7-8 กันยายน 2557 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี      จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป 12.33 น. 4 ก.ย. 57 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณTonga Islands ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย           ตามที่ได้รับรายงานจากกรมชลประทาน ในวันที่ 9 กันยายน 2557 ว่าปริมาณที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นมาก และจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตามลำน้ำหลักและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-2 เมตร ในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2557 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ลุ่มต่ำได้ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำได้แก่ จังหวัดชัยนาท  สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดลพบุรี  ได้เตรียมพร้อมเก็บสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหรือ...           ตามที่ได้รับรายงานจากกรมชลประทาน ในวันที่ 9 กันยายน 2557 ว่าปริมาณที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นมาก และจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตามลำน้ำหลักและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-2 เมตร ในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2557 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ลุ่มต่ำได้ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำได้แก่ จังหวัดชัยนาท  สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดลพบุรี  ได้เตรียมพร้อมเก็บสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหรือ... ใน 2-3 ก.ย. 57 อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม บริเวณภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา จ.ลำปาง จ.น่าน จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.อุบลราชธานี และภาคตะวันออก จ.จันทบุรี จ.ตราด ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ

รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 11 ก.ย. 57
พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ลักษณะทั่วไป ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย และตกหนักในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก สภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักทุกภาคภาพรวมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 10 ก.ย. 57
พุธ, 10 กันยายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ลักษณะทั่วไป ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ ยกเว้น และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ สภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักทุกภาคภาพรวมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 8 ก.ย. 57
จันทร์, 08 กันยายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ลักษณะทั่วไป ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ สภาพน้ำท่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 5 ก.ย. 57
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ลักษณะทั่วไป จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ทุกภาคยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย และมีตกหนักในบางพื้นที่ ยกเว้นภาคกลาง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 4 ก.ย. 57
พฤหัสบดี, 04 กันยายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ลักษณะทั่วไป ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย และอาจมีตกหนักในบางพื้นที่ของ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 4 ก.ย. 57
พฤหัสบดี, 04 กันยายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ลักษณะทั่วไป ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย และอาจมีตกหนักในบางพื้นที่ของ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านเพิ่มเติม...


สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสุโข…

สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ ๑๒ ก.ย. ๕๗ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ เข้าตรวจพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่วม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  และระหว่างทางผ... Read more

ICT โดย ศภช.ร่วมฝึกซ้อมการบริห…

ICT โดย ศภช.ร่วมฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (9-12 มิ.ย.57)

กระทรวงไอซีที โดย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ “ร่วมฝึกซ้อม การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ”                นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนดลยีส... Read more

บรรยากาศโครงการสร้างองค์ความรู…

บรรยากาศโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.พิจิตร (ระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี 2557 ในวันที่ 4-5 มิ.ย.5... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.ศรีสะเกษ(ระหว่างวันที่ 4-5  มิ.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗              ศูนย... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.สงขลา (ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗                ศู... Read more

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ลงพื…

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ฯ วันที่ 15 พ.ค. 57

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ ฯ ซึ่งจะจัดขึ... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.กาญจนบุรี (ในวันที่ 15 พ.ค57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗                  ... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.พิจิตร (ระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗          ศูนย์เต... Read more

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศภช.…

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศภช. พบสื่อมวลชนจ.ลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในวันที่ 26-27 มี.ค.57

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ ฯ ที่จะจัดขึ้น ระห... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ฯ ณ จ.ล…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ฯ ณ จ.ลำปาง วันที่ 26-27 มี.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗           ศูนย์เ... Read more

พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้…

พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฯ

พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้สัมภาษณ์ สื่อเคเบิคท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวระบบเตือนภัยและการ... Read more

ปล่อยเรือติดตั้งทุ่นตรวจวัดสึน…

ปล่อยเรือติดตั้งทุ่นตรวจวัดสึนามิ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแถลงข่าว “ สร้างความเข้าใจระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเตือน... Read more

ศภช.จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพ…

ศภช.จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติฯ ณ จ.นายก 28-30 ส.ค. 56 นี้

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย          ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสน... Read more

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรีย…

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย จ.กระบี่

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัยจ.กระบี่          ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดโครงการสร้างอง... Read more

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรีย…

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย จ.เชียงราย

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัยจ.เชียงราย     ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดโครงการสร้างองค์ค... Read more

ประกาศ !!! เลื่อนวันประกาศผลสอ…

ประกาศ !!! เลื่อนวันประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนั... Read more


ข่าวกิจกรรมของ ศภช.

ผอ.ศภช.และ ผชช. เข้าตรวจพื้นที…

ผอ.ศภช.และ ผชช. เข้าตรวจพื้นที่น้ำท่วม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์) และผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เข้าตรวจพื้นที่ สถานการณ์น้ำใน อ.กง... Read more

ศภช.VDO Conference ร่วมกับทำเน…

ศภช.VDO Conference ร่วมกับทำเนีบย พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อยุธยา เรื่องสถานการณ์น้ำท่วม (11/09/57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับทำเนียบรัฐบาล กรมชลประทาน จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์จ.อยุธยา เรื่องราย... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 11 ก.ย.57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 11 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัคิแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ร... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 10 ก.ย.57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 9 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัคิแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ระ... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 9 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 9 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัคิแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ระ... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 8 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 8 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัคิแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 5 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 5 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัคิแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ร... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 4 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 4 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัคิแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ร... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 3 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 3 ก.ย.57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัคิแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ระ... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 1 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำวันที่ 29 ส.ค. 57 ณ ห้อง War Room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (แจ้งวัฒนะ)โดยวิธี VDO Con... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 28 ส.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 28 ส.ค.57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัคิแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 27 ส.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 26 ส.ค.57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัคิแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ร... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 26 ส.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 25 ส.ค.57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัคิแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ร... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 25 ส.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 25 ส.ค.57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัคิแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ร... Read more

จัดนิทรรศการโครงการฝึกอบรมและซ…

จัดนิทรรศการโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๗ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเข้าร่วมเป็นวิทยากรและจัดแสดงอุปรณ์สื่อสารในการฝึกซ้อม รวมทั้งจัดนิทรรศการโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ... Read more

ศภช.เข้าร่วมเป็นวิทยากร และจัด…

ศภช.เข้าร่วมเป็นวิทยากร และจัดแสดงอุปรณ์สื่อสารในการฝึกซ้อม รวมทั้งจัดนิทรรศการในโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ (ครบรอบ ๒๕ ปี เหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์)

ศภช. ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร และจัดแสดงอุปรณ์สื่อสารในการฝึกซ้อม รวมทั้งจัดนิทรรศการในโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๗ คร... Read more


You are here Home


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป