แผนที่รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด


รูปภาพ
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๐
พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ๑. ภาพรวมสถานการณ์และการคาดการณ์สภาวะอากาศ ๑.๑ ปริมาณฝน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ ๑.๒ ปริมาณน้ำท่า(กรมชลประทาน) สภาพน้ำท่า ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและสายรอง ภาคเหนือ แม่น้ำปิง บริเวณ จ.เชียงใหม่ จ.นครสวรรค์ แม่น้ำวัง จ.ลำปาง แม่น้ำยม จ.แพร่ จ.พะเยา จ.พิจิตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๐
พุธ, 22 มีนาคม 2017
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ๑. ภาพรวมสถานการณ์และการคาดการณ์สภาวะอากาศ ๑.๑ ปริมาณฝน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด ๒๔ ชั่วโมง ได้แก่ ๑) อำเภอเมือง             จังหวัดสกลนคร                     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๐
อังคาร, 21 มีนาคม 2017
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ๑. ภาพรวมสถานการณ์และการคาดการณ์สภาวะอากาศ ๑.๑ ปริมาณฝน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ ภาคใต้ โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด ๒๔ ชั่วโมง ได้แก่ ๑) อำเภอตะกั่วป่า         จังหวัดพังงา                          ปริมาณ ๘๗.๘    มม. ๒)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๐
จันทร์, 20 มีนาคม 2017
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ๑. ภาพรวมสถานการณ์และการคาดการณ์สภาวะอากาศ ๑.๑ ปริมาณฝน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด ๒๔ ชั่วโมง ได้แก่ ๑) อำเภอเมือง             จังหวัดมหาสารคาม                ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๐
จันทร์, 20 มีนาคม 2017
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ๑. ภาพรวมสถานการณ์และการคาดการณ์สภาวะอากาศ ๑.๑ ปริมาณฝน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด ๒๔ ชั่วโมง ได้แก่ ๑)อำเภอเมือง              จังหวัดนครราชสีมา                ... อ่านเพิ่มเติม...ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ…

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ.มท. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นจิตอาสา  ในโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ม.ค. ๖๐

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นจิตอาสา ในโครงการสร้างเครือข่ายศูนย... Read more

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ…

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ.มท. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นจิตอาสา  ในโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน จ.ตราด ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ม.ค. ๖๐

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นจิตอาสา ในโครงการสร้างเครือข่ายศูนย... Read more

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ…

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ.มท. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นจิตอาสา  ในโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค. ๕๙

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นจิตอาสา ในโครงการสร้างเครือข่ายศูนย... Read more

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ…

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ.มท. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นจิตอาสา  ในโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธ.ค. ๕๙

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นจิตอาสา ในโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตื... Read more

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้ารับการอบร…

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้ารับการอบรมและชมนิทรรศการใน

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้ารับการอบรมและชมนิทรรศการใน "โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เก... Read more

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ…

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ.มท. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นจิตอาสา  ในโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน  ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๕๙

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นจิตอาสา ในโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตื... Read more

การฝึกซ้อมรับมือสึนามิในแถบมหา…

การฝึกซ้อมรับมือสึนามิในแถบมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Wave Exercise 2016 - IOWave16)

"การฝึกซ้อมรับมือสึนามิในแถบมหาสมุทรอินเดีย" (Indian Ocean Wave Exercise 2016 - IOWave16) ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2559 ณ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต... Read more

ศภช. ร่วมจัดงานตลาดนัดคลองผดุง…

ศภช. ร่วมจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ร่วมจัดงานตลาดเกษตรดิจิตอล ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 5 - 25 กันยายน 2559 Read more

ศภช.จัดโครงการ Flood Predictio…

ศภช.จัดโครงการ Flood Prediction System ณ โรงแรมโซฟิเทล (8 มี.ค. 59)

ประชุมโครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก (Flood Prediction System)ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯในวันที่ 8 มีนาคม 2559ศูนย์เต... Read more

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่…

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื... Read more

ผอ.ศภช.พร้อมคณะ เดินทางสำรวจพื…

ผอ.ศภช.พร้อมคณะ เดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบเฝ้าระวังฯในจ.เชียงใหม่ (5/09/58)

นายชยสาร โทณานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติตามลุ่มน้ำและชุม... Read more

ThaiPBS ถ่ายสารคดีครบรอบ 10 ปี…

ThaiPBS ถ่ายสารคดีครบรอบ 10 ปี สึนามิ

ThaiPBS ถ่ายสารคดีครบรอบ 10 ปี สึนามิ Read more

สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสุโข…

สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ ๑๒ ก.ย. ๕๗ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ เข้าตรวจพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่วม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  และระหว่างทางผ... Read more

ICT โดย ศภช.ร่วมฝึกซ้อมการบริห…

ICT โดย ศภช.ร่วมฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (9-12 มิ.ย.57)

กระทรวงไอซีที โดย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ “ร่วมฝึกซ้อม การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ”                นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนดลยีส... Read more

บรรยากาศโครงการสร้างองค์ความรู…

บรรยากาศโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.พิจิตร (ระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี 2557 ในวันที่ 4-5 มิ.ย.5... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.ศรีสะเกษ(ระหว่างวันที่ 4-5  มิ.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗              ศูนย... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.สงขลา (ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗                ศู... Read more

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ลงพื…

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ฯ วันที่ 15 พ.ค. 57

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ ฯ ซึ่งจะจัดขึ... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.กาญจนบุรี (ในวันที่ 15 พ.ค57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗                  ... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.พิจิตร (ระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗          ศูนย์เต... Read more

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศภช.…

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศภช. พบสื่อมวลชนจ.ลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในวันที่ 26-27 มี.ค.57

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ ฯ ที่จะจัดขึ้น ระห... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ฯ ณ จ.ล…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ฯ ณ จ.ลำปาง วันที่ 26-27 มี.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗           ศูนย์เ... Read more

พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้…

พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฯ

พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้สัมภาษณ์ สื่อเคเบิคท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวระบบเตือนภัยและการ... Read more

ปล่อยเรือติดตั้งทุ่นตรวจวัดสึน…

ปล่อยเรือติดตั้งทุ่นตรวจวัดสึนามิ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแถลงข่าว “ สร้างความเข้าใจระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเตือน... Read more

ศภช.จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพ…

ศภช.จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติฯ ณ จ.นายก 28-30 ส.ค. 56 นี้

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย          ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสน... Read more

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรีย…

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย จ.กระบี่

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัยจ.กระบี่          ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดโครงการสร้างอง... Read more

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรีย…

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย จ.เชียงราย

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัยจ.เชียงราย     ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดโครงการสร้างองค์ค... Read more

ประกาศ !!! เลื่อนวันประกาศผลสอ…

ประกาศ !!! เลื่อนวันประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนั... Read more

8 ปีสึนามิในไทย

8 ปีสึนามิในไทย

8 ปี สึนามิในไทย           เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี การเกิดภัยสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ขอน้อมรำลึกและแสดงความเสี... Read more

แอพเตือนภัย สามารถโหลดมาใช้ได้…

แอพเตือนภัย สามารถโหลดมาใช้ได้ทั้งระะบบ IOS และ Android แล้ว

แอพเตือนภัยพิบัติ สามารถโหลดมาใช้ได้ทั้งระบบ IOS และ Android แล้ว   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สร้างแอพ... Read more

ศูนย์เตือนภัยฯมีแอพเตือนภัยพิบ…

ศูนย์เตือนภัยฯมีแอพเตือนภัยพิบัติบน iOS แล้ว

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีแอพเตือนภัยพิบัติบนมือถือระบบ iOS แล้ว          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่ง... Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น…

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในสำ... Read more

นายกฯ รวมกับ รัฐมนตรีกระทรวงไอ…

นายกฯ รวมกับ รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที ตรวจพื้นที่น้ำท่วม ณ โรงเรียนประชากรรังสฤษฎ์  จ.พระนครศรีอยุธยา

      นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รวมกับ นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจพื้นที่น้ำท่วม ณ โรงเรียนประ... Read more

สถานการณ์น้ำบริเวณโรงเรียน ประ…

สถานการณ์น้ำบริเวณโรงเรียน ประชากรรังสฤษฎ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (12 ก.ย.55)

สถานการณ์น้ำบริเวณโรงเรียน ประชากรรังสฤษฏ์ อ.บางบาล ต.บางหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 กันยายน 2555เมื่อเวลา 17. 40 น. วันที่ 12 กันยายน 2555  โด... Read more

สถานการณ์น้ำ บริเวณคลองบางโผง…

สถานการณ์น้ำ บริเวณคลองบางโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง วันที่ 10 กันยายน 2555 ภาพ 1: คลองบางโผงเผง อ.เมือง จ.อ่างทอง     ภาพ 2: คลองบางโผงเผง ... Read more


ข่าวกิจกรรมของ ศภช.

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริ…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. สตูล  ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 2560

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพั... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริ…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. พัทลุง ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ. 2560

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภา... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้า…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศภช.ภาคปชช จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ. 2560

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลิกอร์ อ... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริ…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-1ก.พ. 2560

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริ…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ และเครือข่าย จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค. 2560

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริ…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 16-17 ม.ค. 2560

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้า…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศภช.ภาคปชช จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 ม.ค. 2560

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบ้านปู รีส... Read more

ทีมสื่อสาร ศภช.ลงพื้นที่น้ำท่ว…

ทีมสื่อสาร ศภช.ลงพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ (10/01/60) และยังคงอยู่ในพื้นที่

ทีมสื่อสาร ศภช.ลงพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ ........................โดยลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ และขณะนี้ยังคงอยู่ในพื้นที่                เพื่... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริ…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค. 2559

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไอโฮเทล อ.เม... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้า…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคปชช จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค. 2559

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสวนบวกหาด... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการโครง…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 7-8 ธ.ค. 2559

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเลิศวิจิตร อ.เ... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้า…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคปชช จ. สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค. 2559

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.ส... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริ…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 2559

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ ... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริ…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 2559

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริ…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. ลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 2559

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี... Read more

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้า…

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคปชช. จ.สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2559

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน อ.เมือง จ.สิงห... Read more

กระทรวงไอซีทีร่วกับกระทรวงเกษต…

กระทรวงไอซีทีร่วกับกระทรวงเกษตรฯจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 5-25 ก.ย. 59

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมภายใต้แนวคิดเกษตรดิจิตอล ณ บริเวณด้านข้างทำเน... Read more

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำว…

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 25 ส.ค. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี ... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 12 ก.ค. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี ... Read more

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำว…

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 1 ก.ค. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี V... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 28 มิ.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO C... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO C... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO C... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO C... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 15 มิ.ย.59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Confe... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 14 มิ.ย.59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Confe... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 13 มิ.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO C... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 7 มิ.ย.59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Confer... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 27 พ.ค. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Confer... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 25 พ.ค. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Co... Read more

The 7th APT WDMC-7 on 27-29 Ap…

The 7th APT WDMC-7 on 27-29 Apr 16

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Disaster Management/Communications ครั้งที่ 7 (WDMC-7)ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กทม.    ... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 21 เม.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Con... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 20 เม.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Confere... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 19 เม.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Con... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 11 เม.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Confere... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 7 เม.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conf... Read more


You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ