วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 06.08 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.8 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อเวลา 06.08 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.8 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ปภ.
จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป