วันอาทิตย์ที่  10 มิ.ย. 61 เวลา 22.08 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 1 กม. บริเวณ อ.วังสะพุง จ.เลย

วันอาทิตย์ที่  10 มิ.ย. 61 เวลา 22.08 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 1 กม. บริเวณ อ.วังสะพุง จ.เลย เบื้องต้นได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวที่ ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป