วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 10.56 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก  10 กิโลเมตร บริเวณ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 10.56 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก  10 กิโลเมตร บริเวณ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 236 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป