วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย 61 เวลา 03.12 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 18 กม. บริเวณพรมแดนประเทศเมียนมา-จีน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย 61 เวลา 03.12 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 18 กม. บริเวณพรมแดนประเทศเมียนมา-จีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 267 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป