วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 เวลา 00.37 น.  แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 50 กม. ที่ละติจูด 3.75 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.61 องศาตะวันออก บริเวณตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 เวลา 00.37 น.  แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 50 กม. ที่ละติจูด 3.75 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.61 องศาตะวันออก บริเวณตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากชายฝั่งเกาะภูเก็ต 540 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป