วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 เวลา 17.19 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.2 ความลึก 76 กม. บริเวณ Near Coast of Central Chile

วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 เวลา 17.19 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.2 ความลึก 76 กม. ที่ละติจูด 30.87 องศาใต้ ลองจิจูด 71.68 องศาตะวันตก บริเวณ Near Coast of Central Chile ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป