โครงการ “รวมพลคนกู้ภัยประจำปี ๒๕๖๑” ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์