ศภช.ปภ. จัดโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑