วันเสาร์ที่  7 เม.ย. 61 เวลา 12.48 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.3 ความลึก 10 กม.บริเวณ New Guinea, Papua New Guinea ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

วันเสาร์ที่  7 เม.ย. 61 เวลา 12.48 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.3 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 5.95 องศาใต้ ลองจิจูด 142.50 องศาตะวันออก บริเวณ New Guinea, Papua New Guinea ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป