วัน พุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 11.40 น. 7 มี.ค. 61 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 45.77องศาเหนือ ลองจิจูด 152.38 องศาตะวันออก บริเวณ East of Kuril Islands ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

เวลา 11.40 น. 7 มี.ค. 61 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 45.77องศาเหนือ ลองจิจูด 152.38 องศาตะวันออก บริเวณ East of Kuril Islands ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย