วันอังคารที่ 6 มี.ค.61 เวลา 21.13 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. บริเวณ New Guinea, Papua New Guinea 

วันอังคารที่ 6 มี.ค.61 เวลา 21.13 น.แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 6.25 องศาใต้ ลองจิจูด 142.54 องศาตะวันออก บริเวณ New Guinea, Papua New Guinea ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป