วัน อาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 เมื่อเวลา 17.48 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.9 ความลึก 5 กิโลเมตร ที่ละติจูด 18.22 องศาเหนือ ลองจิจูด 96.03 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 201 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

วัน อาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 เมื่อเวลา 17.48 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.9 ความลึก 5 กิโลเมตร ที่ละติจูด 18.22 องศาเหนือ ลองจิจูด 96.03 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 201 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป