คณะนิสิตสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

80