สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

177