วันศุกร์ที่ 12 ม.ค.61 เวลา 01.26 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมาร์

วันศุกร์ที่ 12 ม.ค.61 เวลา 01.26 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 18.40 องศาเหนือ ลองจิจูด 96.04 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมาร์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 225 กม. รู้สึกสั่นไหว บริเวณ จ.เชียงใหม่ จ.ตาก และกรุงเทพมหานคร หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป