วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.51 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.5 ความลึก 10 กม. บริเวณตอนเหนือของประเทศฮอนดูรัส

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.51 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.5 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 12.42 องศาเหนือ ลองจิจูด 83.49 องศาตะวันตก บริเวณตอนเหนือของประเทศฮอนดูรัส  ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป