วันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค. 61 เวลา 13.47 น.  แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.6 ความลึก 10 บริเวณชายแดนประเทศพม่า-อินเดีย

วันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค. 61 เวลา 13.47 น.  แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.6กม.ความลึก 10 ที่ละติจูด 24.62 องศาเหนือ ลองจิจูด 94.77 องศาตะวันออก บริเวณชายแดนประเทศพม่า-อินเดีย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ จ.เชียงราย ประมาณ 670 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป