วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 02.57 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 200 กม. บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย

วันศุกร์ ที่ 5 ม.ค.61 เวลา 02.57น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 200 กม. ที่ละติจูด 6.57 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.37 องศาตะวันออก บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ทางทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต 356 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป