วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 18.29 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.2 บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 18.29 น.แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.2 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 8.45 องศาเหนือ ลองจิจูด 92.50 องศาตะวันออก บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ทางทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต 637 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป