วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รายงานข่าวแผ่นดินไหว ขนาด 7.5 ริเวณ Iran-Iraq Border Region

รายงานข่าวแผ่นดินไหว วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01.36 น.เมื่อเวลา 01.18 น.  แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 7.5 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 34.75 องศาเหนือ ลองจิจูด 45.92 องศาตะวันออก บริเวณ Iran-Iraq Border Region ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป