วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รายงานข่าวแผ่นดินไหว ขนาด 6.7 บริเวณประเทศ Costa Rica

09.28 น. 13 พ.ย. 60 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.7 ความลึก 30 กม.  บริเวณประเทศ Costa Rica ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย