วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.60 เวลา 08.16 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 บริเวณประเทศพม่า

วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.60 เวลา 08.16 น.  แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 123 กม. ที่ละติจูด 16.63 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.07 องศาตะวันออก บริเวณประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 338 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป