วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 06.54 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 3 กม. บริเวณประเทศพม่า ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 11 กม. เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 06.54 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 3 กม. ที่ละติจูด 20.42 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.99 องศาตะวันออก บริเวณประเทศพม่า ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 11 กม. เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 06.54 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 3 กม.  บริเวณประเทศพม่า ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 11 กม. เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป