วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 06.29 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.3 ความลึก 2 กม. บริเวณประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 38 กม. เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 06.29 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.3 ความลึก 2 กม.  ที่ละติจูด 20.22 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.03 องศาตะวันออก บริเวณประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 38 กม. เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป