วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.32 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.4 ความลึก 98 กม. บริเวณทางตอนเหนือของประเทศชิลี

13.32 น. 10 ต.ค 60 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.4 ความลึก 98 กม. ที่ละติจูด 18.64 องศาใต้ ลองจิจูด 69.69 องศาตะวันตก บริเวณทางตอนเหนือของประเทศชิลี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย