วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 60 เวลา 05.34 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.5 ความลึก 134 กม. บริเวณ Rat Islands Aleutian Islands

05.34 น. 9 ต.ค 60 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.5 ความลึก 134 กม. ที่ละติจูด 52.37 องศาเหนือ ลองจิจูด 176.82 องศาตะวันออก บริเวณ Rat Islands Aleutian Islands ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย