วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 14.59 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.2 ความลึก 10 กม. บริเวณนอกชายฝั่งทางด้านตะวันออกของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย