วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 01.13 น.แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.8 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 365 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป