วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 11.19 น.แผ่นดินไหวขนาด 6.5 บริเวณ ทางตอนใต้ของหมู่เกาะฟิจิ

11.19 น. 26 ก.ย. 60 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.5 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 23.75 องศาใต้ ลองจิจูด 176.70 องศาตะวันตก บริเวณ ทางตอนใต้ของหมู่เกาะฟิจิ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย