วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 60 เวลา 20.18 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ ประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 180 กม. ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 60 เวลา 20.18 น.  แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ ประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 180 กม. ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป