วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 07.39 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 3 กม. บริเวณ อ.เมือง จ.ลำพูน เบื้องต้นได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ลำพูน หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 07.39 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 3 กม. บริเวณ อ.เมือง จ.ลำพูน เบื้องต้นได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ลำพูน หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป