วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.34 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม.

15.34 น. 8 ก.ย. 60 แผ่นดินไหวในทะเล  ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 15.18 องศาเหนือ ลองจิจูด 94.11 องศาตะวันตก บริเวณ Near Coast of Oaxaca,Mexico ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย