รู้จักภัยน้ำท่วม

845

ลักษณะภัย
มีสายน้ำไหลมาอย่างรวดเร็วรุนแรง มีน้ำท่วมฉับพลัน อาจมีดินโคลนและท่อนซุงไหลมาพร้อมกับสายน้ำ

ข้อควรจำ
น้ำมาให้ขึ้นที่สูง ตัดไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด

ข้อควรปฏิบัติ

 • ตรวจสอบดูเขตแนวพื้นที่น้ำท่วมเพื่อหาพื้นที่สูงที่ปลอดภัย
 • บริเวณท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเป็นบริเวณที่ไม่ปลอดภัย
 • หลีกเลี่ยงการปลูกบ้านบริเวณพื้นที่น้ำท่วมถึง
 • ควรเตรียมกระสอบทรายไว้ทำผนังกั้นน้ำ
 • ควรทำความสะอาดพื้นที่อย่าให้มีเศษวัสดุที่สามารถลอยตามน้ำและก่อให้เกิดอันตรายได้
 • ห้ามขับขี่ยานพาหนะ ห้ามเดิน ห้ามเล่นน้ำในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
 • มีวิทยุติดตัวและคอยฟังประกาศเพื่อปฏิบัติตาม

วิธีการปฏิบัติ

 • ติตตามประกาศทางวิทยุ และโทรทัศน์
 • หนีไปสู่พื้นที่สูงที่ปลอดภัย
 • ปิดสะพานไฟฟ้าหลัก และไม่สัมผัสสวิทช์ไฟฟ้าขณะเปียก
 • ให้หลีกเลี่ยงจากสายไฟฟ้าที่ตกลงมาสู่พื้น
 • ไม่วางกระสอบทรายพิงผนังข้างนอกบ้าน เพราะเป็นการเพิ่มแรงดันที่อาจทำให้ผนังพังทลายได้
 • ไม่ดื่มน้ำประปาและไม่ดื่มน้ำที่ไหลมาท่วม เพราะจะเป็นอันตราย
 • ให้เก็บของมีค่าไว้บนชั้นบนของบ้าน